De verbouwing


Wie aan de verbouwing van een huis begint, weet vaak niet wat hij zich allemaal op de hals haalt. Het begin van de werkzaamheden is weliswaar bekend, maar de datum van voltooiing is dat zeker niet. De komische roman De verbouwing: hoe een Fransman zijn geduld verliest is daar een perfecte illustratie van.

Het is het verhaal van Paul Tanner, een natuurdocumentairemaker die in Toulouse een rimpelloos en geordend leven leidt. Van een excentrieke oom erft hij een imposant maar bouwvallig landhuis. Hij besluit de uitdaging aan te gaan, verkoopt zijn eigen huis om de renovatie te financieren en neemt een half jaar onbetaald verlof. Na de eerste offertes van enkele bouwbedrijven, merkt hij dat zijn budget ontoereikend zal zijn en besluit hij zwartwerkers aan te nemen voor de verschillende klussen. Een beslissing met verregaande gevolgen. Een hele waaier van onbetrouwbare aannemers en vaklui van divers allooi zal de revue passeren. Het loopt al van het prille begin in het honderd. De dakwerkers Pedro en Pierre brengen een meute gevaarlijke honden mee die Tanner het leven meer dan zuur maken. Als ze bij regenweer ook nog een oud en versleten zeil op het kapotte dak leggen, stroomt het water langs alle muren het huis binnen. De incapabele dakwerkers worden afgelost door een malafide schoorsteenbouwer, demente metselaars en een krankzinnige elektricien. Het werk stagneert en de brave documentairemaker ziet zijn renovatieproject in een nachtmerrie omslaan.

Jean-Paul Dubois (1950) schreef al ruim 15 romans, maar brak pas in 2004 definitief door met de post-jaren zestig satire Een Frans leven, een boek dat met de prix Femina bekroond werd. Met De verbouwing kiest hij resoluut voor een humoristische benadering. Op die manier verheft hij zijn in wezen banale en particuliere uitgangspunt tot een heroïsche en tegelijkertijd komische strijd die een man moet voeren om zijn woning te verbouwen. De doffe ellende die hiermee gepaard gaat, met de hoog oplopende kosten en de inadequate en laattijdige uitvoering, beschrijft Dubois in een lyrische en bevlogen stijl die op de lachspieren werkt. In korte hoofdstukken van amper een of anderhalve bladzijde portretteert hij de verschillende werklui aan de hand van vaak hilarische anekdotes. Wie echter nieuwsgierig is naar wat de protagonist juist dreef om aan de verbouwing te beginnen en welke renovatie hij precies voor ogen heeft, blijft op zijn honger zitten. Jean-Paul Dubois beperkt zich immers tot de portrettering van de ingehuurde vaklui. De verbouwing is dus vooral als slapstick te genieten en biedt een ondubbelzinnige waarschuwing voor al wie met verbouwingsplannen rondloopt.

Jean-Paul Dubois: De verbouwing : hoe een Fransman zijn geduld verliest : roman, De Arbeiderspers Amsterdam, 2007, 158 p., € 14,95. ISBN 9789029564724. Vert. van: Vous plaisantez, monsieur Tanner door Marianne Kaas. Distributie: WPG Uitgevers

Meest gelezen