Digitalisering Belgische kranten

Tijdens de komende maanden zal de digitalisering van de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek een grote sprong voorwaarts maken. In het kader van het federale plan voor de digitalisering van het cultureel erfgoed heeft de Koninklijke Bibliotheek, in samenwerking met het SOMA, dertig titels van de Belgische pers en een aanzienlijk deel van de clandestiene en gecensureerde pers tijdens beide wereldoorlogen geselecteerd. Enkele voorbeelden van te digitaliseren titels zijn Gazet van Antwerpen, La Libre Belgique, Het Volk of ook Le Drapeau rouge. De fase van digitalisering zal worden gevolgd door een indexering van de inhoud.

Vanaf 2008 zullen deze gedigitaliseerde kranten een groot deel vertegenwoordigen van de Belgische bijdrage aan de totstandkoming van de Europese digitale bibliotheek. Dit digitaliseringplan steunt op het nationaal project voor de bewaring van de Belgische kranten (Presse papier) dat de Koninklijke Bibliotheek, de Stadsbibliotheek Antwerpen en het SOMA in 2002 hebben gelanceerd en dat al heeft toegelaten de verschillende instellingen te identificeren die verzamelingen met Belgische kranten bewaren en ze in voorkomend geval al op microfilm hebben geplaatst of hebben gedigitaliseerd. (bron: KBR contactblad)


Meer info: Digitalisering van de Belgische pers.