Digitalisering archief Vlaams-Brusselse verenigingen

Een van de tijdschriften die ik altijd met veel plezier doorneem is Arduin van het AMVB. Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel heeft als welklinkende missie om het verdwijnend collectief geheugen van de Brusselse Vlaming in de grootstedelijke samenleving te (her-)ontdekken. In Arduin nummer 6 (november 2009) is onder meer een interessant artikel te vinden van Barbara Verbruggen en Mariet Calsius over de geschiedenis en het archief van de Ancienne Belgique. Dat archief werd in april 2007 overgedragen aan het AMVB en omvat het volledige werkingsarchief van de concertorganisator voor de periode 1979-2006. Naast de zeer uitgebreide affichecollectie bestaat het archief van de Ancienne Belgique uit beleidsdocumenten (zakelijke en inhoudelijke, boekhoudkundig), correspondentie en persdocumentatie.

Het AMVB is overigens van plan om archiefstukken, in casu oude verslagboeken, van Vlaams-Brusselse verenigingen digitaliseren en online te plaatsen. De oudste bron, een verslagboek van de Koninklijke Toneelmaatschappij De Morgenstar, gaat terug tot 1852. De oudste boeken dateren van voor de Tweede Wereldoorlog en zijn dus aan onderhevig aan verzuring en verval. Digitaliseren is dus broodnodig. De originele stukken kunnen dan in zuurvrij materiaal ingepakt worden. De ingescande verslagboeken zullen te raadplegen zijn op hun website.

Meest gelezen